gototopgototop

หน้าหลัก

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานปลัด

                                                                             

  นายสุรเชษฐ์ กรงจักร์
 

ปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

                                                                                                                                                       

จนท.ตรวจสอบภายใน

 

 

                                                                            

       นายสมัคร ราชเมืองมูล
 

รองปลัดอบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น

 

 

 

           

          

        

  น.ส.กาญจนา แก้วอุด   นางมาริสา สายบัว   นายจารุวิทย์ สุเมธาลังการ
 

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป

 

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

 

            

 

          

          

  นางดารุณี ธะนะวงศ์   นางกาญจนา ภูด่านวัว   นายประยงค์ เขียวปัญญา
  เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์

 

           

 

               นายเอนก อิ่นคำ นางทรัพย์ สุขสำราญ  
  พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
แม่บ้าน

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช