gototopgototop

หน้าหลัก

สำนักงานปลัด

                                                                             


  นายสุรเชษฐ์ กรงจักร์
 

ปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง


                                                                                           
นายสมัคร ราชเมืองมูล

รองปลัดอบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น

จนท.ตรวจสอบภายใน

 

 

                                                                       

 


       นายสิทธิศักดิ์ โคมสว่าง
 

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

 

 

 

 

 


 


 นางมาริสา สายบัว  นายจารุวิทย์ สุเมธาลังการ นางดารุณี ธะนะวงศ์

 

 นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ


 

 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

 

     

         


          

 

นางกาญจนา ภูด่านวัว   นายประยงค์ เขียวปัญญา   นายเอนก อิ่นคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
  พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์

 


         

 

       นางทรัพย์ สุขสำราญ   น.ส.กาญจนา  ศิริแสน
  พนักงานจ้างทั่วไป
แม่บ้าน
นักพัฒนาชุมชน

Add comment

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


Security code
Refresh