gototopgototop

หน้าหลัก

กองคลัง

                                                                 

 

  นางกนกพร ธรรมขันทา
  ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

   น.ส.ณัฐณิชา ใจแก้ว            นางชลธิชา บุญทวี             นางรัชฏาภรณ์ งานขยัน 
   นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ
  นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

 

 

  

   

 

  นางนงค์คราญ ทิพตุ้ย            น.ส.สาวิตรี ท้าวธะนะ              
  นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
   

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช