gototopgototop

หน้าหลัก

ประกาศรับสมัครผุ็ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด รับสมัครบุคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่  18-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแรด ในวันและเวลาราชการ


เอกสารการรับสมัครสอบ