gototopgototop

หน้าหลัก

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560

Print PDF


    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายดีเด่น ประจำปี 2560