gototopgototop

หน้าหลัก

กำหนดชำระภาษีอากรของอบต.หนองแรด ประจำปี 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2560 - 28 ก.พ.2560

และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน

 

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้าย(ภ.ป.1) และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2560 - 31 มี.ค.2560

 

ภาษีบำรุงท้องที่  ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2560 - 30 เม.ย.2560

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช