gototopgototop

หน้าหลัก

โครงสร้างสภาอบค.

                                                                                   

 

  นายณัฐพล  ถานะกอง 
  ประธานสภาฯ อบต.
                                                                                                                                                               

  นายสุรเชษฐ์ กรงจักร์
  เลขานุการสภาฯ อบต.
                                                                                   

 

  นายขวัญชัย เตชะอ้าย
  รองประธานสภาฯ อบต.


 

 

 

นายเชิญ ปาระมี

นายเอนก วิชัยเนตร

 

นายสมแทน สุนั่น

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่1 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่1 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่2 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่2

 

 

นายสุนทัย ตาละศรี

นายสมชาย ท้าวธนะ

นายชัยยา อุ่นเต็มใจ

นายธะรินธ์ ไชยหลา

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่3 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่4 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่4 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่5

 

 

นายเสน่ห์ คำตา

นายพร เตชะอ้าย

 

นายสันติภาพ ย่อมรัก

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่5 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่6 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่7 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่7

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช