gototopgototop

หน้าหลัก

กองทุนดีเด่นศักยภาพพสูงฯ ประจำปี 2554

 

         สำนักงานประกันคุณภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพแห่งชาติ
สาขาจังหวัดเชียงราย ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นกองทุนดีเด่นที่มีศักยภาพสูงและ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2555