gototopgototop

ประชาสัมพันธ์

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2562

ถึง 28 ก.พ.2562 และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้าย(ภ.ป.1) และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2562
ถึง 31 มี.ค.2562

ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2562 - 30 เม.ย.2562


สายด่วนนายกฯ


             089-5591286

กำนันตำบลหนองแรด

    
           นายแสวง อุ่นเต็มใจ

พนักงานดีเด่น

    ประจำเดือนมีนาคม 2562
   
            
นางอำไพ สุภาพ
            ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       
       >ทำเนียบพนักงานดีเด่น<

หน้าหลัก

บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

ข่าว

Written on 15 มีนาคม 2019 by admin
2019-03-15-08-17-32ประกาศผลสอบครูผู้ดูแลเด็ก
Written on 15 กุมภาพันธ์ 2019 by admin
2019-02-15-02-49-51    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด รับสมัครบุคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่  18-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ...
Written on 05 กุมภาพันธ์ 2019 by admin
2019-02-05-04-55-08  
Written on 04 มกราคม 2019 by admin
2019-01-04-04-20-15ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2562 - 28 ก.พ.2562 และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้าย(ภ.ป.1)...

ประมวลภาพกิจกรรม

เกร็คความรู้เรื่องโรคติดต่อ

Written on 11 มีนาคม 2017 by admin
2017-03-11-09-37-38  >> การป้องกันโรคไข้เลือดออก <<       >> โรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูร้อนนี้ <<     >> รู้จักกับโรคหัด <<     >> รู้จักกับโรคเอดส์...

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.หนองแรด

Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free

ผลงานดีเด่นอบต.หนองแรด

Written on 15 กุมภาพันธ์ 2017, 11.37 by admin
2017-02-15-04-38-51    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรดเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายดีเด่น ประจำปี
Written on 31 มกราคม 2012, 16.34 by admin
2012-01-31-09-36-10           สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 ร่วมกับสำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 5 มอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผ่านการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า