gototopgototop

ประชาสัมพันธ์

 


สายด่วนนายกฯ


             089-5591286

กำนันตำบลหนองแรด

    
           นายแสวง อุ่นเต็มใจ

พนักงานดีเด่น

    ประจำเดือนพฤศจิกายน2561
    
          
นางกาญจนา ภูด่านวัว
           ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
       
       >ทำเนียบพนักงานดีเด่น<

หน้าหลัก

บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าว

Written on 10 พฤศจิกายน 2018, 15.40 by admin
2018-11-10-08-47-25      โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฟส 2 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561                ...
Written on 23 มีนาคม 2018, 19.05 by admin
2018-03-23-12-06-15 
Written on 01 มกราคม 2018, 10.28 by admin
2018-01-01-03-29-12ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2561 - 28 ก.พ.2561 และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้าย(ภ.ป.1)...

กิจกรรม

Written on 30 มีนาคม 2018, 18.48 by admin
2018-03-30-11-49-58 
Written on 03 กุมภาพันธ์ 2018, 18.38 by admin
2018-02-03-11-39-07 
Written on 18 มกราคม 2018, 18.29 by admin
2018-01-18-11-29-51               อดีตส.ส.รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ครั้งที่ 1ณ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง...

เกร็คความรู้ เรื่องโรคติดต่อ

Written on 11 มีนาคม 2017, 16.35 by admin
2017-03-11-09-37-38  >> การป้องกันโรคไข้เลือดออก <<       >> โรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูร้อนนี้ <<     >> รู้จักกับโรคหัด...

.. 

 


งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประจำปี 2561           ประจำปี 2560
 เดือนมกราคม 2561
 เดือนธันวาคม 2560
 เดือนกุมภาพันธ์ 2561  เดือนพฤศจิกายน 2560
 เดือนมีนาคม 2561  เดือนตุลาคม 2560
 เดือนเมษายน 2561
 เดือนพฤษภาคม 2561
 เดือนมิถุนายน 2561
 เดือนกรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม 2561
เดือนกันยายน 2561

 

กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.หนองแรด

Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free

ผลงานดีเด่นอบต.หนองแรด

Written on 15 กุมภาพันธ์ 2017, 11.37 by admin
2017-02-15-04-38-51    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรดเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายดีเด่น ประจำปี
Written on 31 มกราคม 2012, 16.34 by admin
2012-01-31-09-36-10           สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 ร่วมกับสำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 5 มอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผ่านการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า